Štúdium, práca a vycestovanie do zahraničia.
Mobilita je životný štýl. Sme prvá generácia, ktorá má toľko príležitostí študovať, pracovať a vycestovať do zahraničia. Nájdite informácie o rôznych programoch a nechajte sa motivovať príbehmi ľudí, ktorí sami zažili mobilitu. Urobte prvý krok! Vidíme sa 18.06.2021 od 15:30-18:30 na Radnici v Banskej Bystrici. 

Study, work, and travel abroad
Mobility is a lifestyle. We are the first generation to have so many opportunities to study, work, and travel abroad. Find the information about the various programs and get motivated by the stories of people who have experienced mobility themselves. Take the first step abroad. W are looking forward to seeing you on 18th June 2021 from 15:30 at the Town Hall in Banská Bystrica.

Mobilita je životný štýl. Sme prvá generácia, ktorá má toľko príležitostí študovať, pracovať a vycestovať do zahraničia. Nájdite informácie o rôznych programoch a nechajte sa motivovať príbehmi ľudí, ktorí sami zažili mobilitu. Urobte prvý krok v zahraničí.

Štúdium, práca a vycestovanie do zahraničia

Mobilita je životný štýl. Sme prvá generácia, ktorá má toľko príležitostí študovať, pracovať a vycestovať do zahraničia. Nájdite informácie o rôznych programoch a nechajte sa motivovať príbehmi ľudí, ktorí sami zažili mobilitu. Urobte prvý krok v zahraničí.