There comes a time each semester when we all get extraordinarily excited…we suit up…we hold our flags…and we all march together to the International Village! This semester's edition was connected to the Student's day we celebrate each 17th of November in Slovakia, to commemorate the Velvet revolution and to let the world know that students have their say. We gathered on Wednesday the 16th of November 2016, first in the Ceremonial hall of the Economic faculty to have a symbolic cheer with the Rector of the University of Matej Bel, Mr. Vladimír Hiadlovský and then we finally went into our village. A village, you say? In Banská? Well, let us tell you, there is a time and place in Banská Bystrica when the City hall magically transforms into an international soil and we get to share with others what is the nearest and dearest to all of us – our cultures. International village has been our flagship event for many years now and it couldn't be missing even this semester. We started around 5pm with a brief introduction and enjoyed a traditional Slovak dance with live music by our university folklore dance group Mladosť. Then we moved right onto the presentations and this year, we had a wonderful chance to learn about peculiarities of quite a number of countries: 13 in total! We could have heard the French national anthem being sung, we laughed at the Russian stereotypes, we learned you can say hi in Turkish either with Galatasaray or Fenerbahçe, we answered a Polish quiz while being thrown krówky at and danced to some Indonesian tunes, to name just a few highlights of our dear Erasmus presentators’ program. The award for the most numerous team went to our Ukrainian friends. We could not finish our report without mentioning Spas Kolaksazov and Alex Shelest who were so kind to perform for us, a song by Led Zeppelin on a violin and a dynamic pantomime, respectively. An enormous thank you to everyone who came, who performed, who presented, who supported, who organized, who enjoyed, who ate all the food. You created something that was not possible to touch, yet it touched us all. Ďakujeme :)

Vždy počas semestra nastane obdobie, kedy sme akoby na špičkách a plní očakávaní – čas, kedy sa nahodíme, hrdo vztýčime vlajky a spoločne napochodujeme na International Village! Zimný semester školského roka 2016/2017 bol príznačný tým, že sme prepojili našu akciu s Dňom študentstva, ktorý na Slovensku každoročne oslavujeme 17. novembra. Okrem toho, že študenti majú ešte stále svetu čo povedať, je tento deň zároveň aj spomienkou na Nežnú revolúciu. Zišli sme sa preto deň vopred, 16. novembra, v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty, aby sme symbolicky pripomenuli túto udalosť s rektorom Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, docentom Vladimírom Hiadlovským. Následne sme sa presunuli do našej „dedinky“. Čože? Dedinky? V Banskej? Nuž, dovoľte nám to vysvetliť: z času na čas sa naša mestská radnica akoby švihnutím čarovného prútika premení na dedinku s obyvateľmi z celého sveta, kde si navzájom podarujeme kúsok toho, čo nám je najvzácnejšie – našej kultúry. International Village je už roky udalosťou, ktorá je pre nás smerodajná a preto sme ani tento semester na ňu jednoducho nemohli zabudnúť. Už krátko po piatej večer sme si po privítaní hostí pozreli ukážku tradičného slovenského ľudového tanca a spevu od folklórneho súboru Mladosť, ktorý už roky pôsobí na našej univerzite. Hneď po tom sme rezko naskočili na vlnu prezentácií rôznych krajín a ich tohtoročný počet nám priam vyrazil dych: trinásť! Aby sme spomenuli niekoľko najlepších okamihov z prezentácií našich Erasmus študentov, mohli sme počuť naživo spievať Francúzov ich národnú hymnu, zasmiali sme na ruských stereotypoch, naučili sme sa, že pozdraviť sa po turecky možno dvoma spôsobmi – buď poviete, že fandíte Galatasaray alebo Fenerbahçe...odpovedali sme na poľský kvíz zatiaľ čo na náš padali krowky a zatancovali sme si v rytme niekoľkých indonézskych melódií. Cenu za najpočetnejší tím si odniesli naši ukrajinskí priatelia. Zároveň však nemôžeme ukončiť našu správu bez špeciálneho poďakovania Spasovi Kolaksazovovi, ktorý obohatil náš program inštrumentálnou skladbou od Led Zeppelin na husliach a Alexovi Shelestovi, ktorý dynamickou pantomímou upútal pozornosť nejedného účastníka našej dedinky. Jedno veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí vystúpili, prezentovali, aktívne sa spolupodieľali na organizácii a aj tým, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou a degustovali s nami všetky tie chuťovky. Vďaka vám sme totiž vytvorili niečo, čo sa nedá slovami opísať a predsa o tom budeme ešte dlho hovoriť. Thank you :)